24.maj 2019.

Hotel Zira, Beograd

Veliki broj tumora u organizmu lokalizovano je u predelu kičmenog stuba, a oko 20% tumora CNS-a lokalizovano je u ovoj regiji, od toga 85% intramedularnih i oko 15% ekstramedularne lokalizacije. Oko 40% svih metastaskih promena nalazi se u  predelu kičmenog stuba. Različiti tipovi tumora se mogu razviti u kičmenom stubu i kičmenoj moždini: počevši od intramedularnih tumora različite histologije, do ekstramedularnih intraduralnih tumora, ekstraduralnih i koštanih tumora.

Napredak savremene medicine se zasniva na napredovanju bazičnih medicinskih nauka sa jedne, kao i razvoja tehnologije sa druge strane. Razumevanje molekularnih mehanizama nastanka oboljenja dovodi do razvoja novih terapijskih pristupa. Tehnička i tehnološko podrška omogućavaju usavršavanje hirurške tehnike i bolji ishod operativnog lečenja, jer je hirurgija kičmenog stuba tehnološki veoma napredovala, kako u razvoju novih tehnika i implantanata, tako i u razvoju instrumentarijuma za njihovu primenu.

Saradnja lekara različitih specijalnosti, koji učestvuju u lečenju jednog pacijenta sa ovom problematikom je izuzetno neophodna za postizanje što boljih rezultata lečenja.

Simpozijum je organizovan u saradnji sa Spinalnim Udruzenjem Srbije