UDRUŽENјE NEUROONKOLOGA SRBIJE  je nevladino, dobrovolјno, stručno i neprofitno udruženje, osnovano  radi ostvarivanja cilјeva u oblasti prevencije i lečenja malignih obolenja nervnog sistema i radi razvoja, podrške i unapređenja u oblasti neuroonkologije na teritoriji Republike Srbije.

Cilјevi Udruženja su:

  1. Unapređenje prevencije, dijagnostike i lečenja bolesnika sa tumorima nervnog sistema
  2. Formiranje multidisciplinarnih vodiča i uspostavlјanje saradnje između lekara različitih subspecijalnosti, u cilјu pobolјšanja lečenja bolesnika sa tumorima nervnog istema i formiranje vodiča dobre kliničke prakse
  3. Saradnja sa regionalnim i međunarodnim asocijacijama i usklađivanje protokola lečenja bolesnika u Srbiji sa protokolima koji se primenjuju u svetu
  4. Obrazovanje lekara u oblasti neurohirurgije, medikalne onkologije, biohemije, radiologije, patologije i anestezije, kroz organizaciju škola, seminara, kurseva, radionica i kongresa
  5. Aplikacija za stipendije za edukaciju mladih lekara
  6. Upućivanje lekara na usavršavanje
  7. Formiranje udruženja pacijenata sa tumorima centralnog nervnog sistema

Udruženje je član Evropske asocijacije neuroonkologa EANO i  blisko sarađuje sa brojnim udruženjima, a posebno sa Italijanskim udruzenjem neurohirurga SINCH sa kojima je 2018 organizovan Kurs prednja baza lobanje   skullbase-belgrade2018.unos.rs/.

Članovi Predsedništva Udruženja

Prof. Dr Danica Grujičić
Prof. Dr Danica Grujičić
Prof. Dr Marina Nikitović
Prof. Dr Marina Nikitović
Dr Snežana Milošević
Dr Snežana Milošević
Dr Dragan Savić
Dr Dragan Savić
Ass. dr Rosanda ilić
Ass. dr Rosanda ilić

Nadzorni odbor

Prof. dr Miloš Joković
Prof. dr Miloš Joković
Dr Nada Babović
Dr Nada Babović
Dr Vladimir Bojović
Dr Vladimir Bojović