14 i 15. decembar 2018. godine

Klinika za neurohirurgiju KCS

Opširnije: Neuronavigacija omogućava njihovu preciznu lokalizaciju i na ovaj način minimalno invazivni pristup, kao i planiranje pristupa i izbegavanje lezija elokventnih struktura. U ovom trenutku ova napredna tehnologija postaje sve više dostupna i u manje razvijenim centrima. Cilj organizovanja ovakve edukacije je upoznavanje što većeg broja neurohirurga i specijalizanata neurohirurgije sa primenom ove savremene metode i uvođenje iste u svakodnevnu upotrebu.