Lečenje metastatskih bolesti mozga

Datum odrzavanja: 30. Oktobar 2020. godineMesto odrzavanja: Hotel Crowne Plaza, Beograd […]

Udruženje neuroonkologa organizuje Simpozijum Pedijatrijska onkologija

Maj 2020

Udruženje neuroonkologa Srbije organizuje Kurs “Last skull base hand on course

Februar 2020

Simpozijum Savremeni pristupi lečenja tumora kičmenog stuba i kičmene moždine

24.maj 2019.  Hotel Zira, Beograd […]

Prvi Internacionalni kurs neuronavigacije

14 i 15. decembar 2018. godine Klinika za neurohirurgiju KCS […]

Simpoziju Lečenje Metastatske bolesti mozga

19. maj 2018. godine Hotel Zira, Beograd […]

Load More Posts